BMW COOKIE BELEID

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand, dat internetinstellingen opslaat. Bijna elke website gebruikt cookietechnologie. De cookie wordt bij het eerste gebruik van een website door uw internetbrowser gedownload. Bij de volgende oproep van deze website met hetzelfde eindtoestel wordt de cookie en de daarin opgeslagen informatie ofwel naar de website, die de cookie gegenereerd heeft, teruggestuurd (First Party Cookie) ofwel naar een andere website gestuurd waarbij de cookie hoort (Third Party Cookie).

Sommige cookies zijn zeer nuttig omdat ze de gebruikerservaring bij een nieuwe oproep van een website, die u reeds meerdere keren bezocht heeft, kunnen verbeteren. Als u hetzelfde eindapparaat en dezelfde browser als voorheen gebruikt, herinneren cookies bijvoorbeeld uw voorkeuren en hoe u de website gebruikt. Ook wordt de content die u te zien krijgt sneller geladen en geoptimaliseerd.

Afhankelijk van hun functie en hun gebruiksdoel kunnen cookies in vier categorieën* ingedeeld worden: absoluut noodzakelijke cookies, performance cookies, functionele cookies, cookies voor marketingdoeleinden.

 

Uw cookie instelling op deze website.

 

Welke cookies gebruikt BMW?

Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven. Uw toestemming is alleen niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet. Ook kunt u de toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw cookie-instellingen in uw browser aan te passen.

 

Functionele en analytische cookies:

Functionele en analytische cookies zijn noodzakelijk om deze website te kunnen gebruiken, of om enkel statistieken van de gebruikers van onze website te verzamelen. Functionele cookies zorgen bijvoorbeeld dat u zich op een website kunt bewegen en gebruik kunt maken van de eigenschappen van de website. Onder deze cookies kunnen functies niet gegarandeerd worden, bijvoorbeeld dat tijdens een bezoek uitgevoerde acties (bijvoorbeeld tekstinvoer of voertuigconfiguratie) behouden blijven, ook wanneer tussen verschillende pagina’s van deze website gebladerd wordt. Verder garanderen dergelijke cookies bijvoorbeeld dat de gegevensoverdracht altijd veilig plaatsvindt. Niet in de laatste plaats slaat een dergelijke cookie ook uw besluit over het gebruik van cookies op onze website op. Functionele en analytische  cookies vallen buiten de cookiewet en kunnen niet via deze website worden gedeactiveerd. U kunt cookies altijd in het algemeen in uw browser deactiveren.

Cookie Doel Geldigheid Categorie
COOKIE_POLICY_ACKNOWLEDGED Wordt gebruikt om de toestemming voor het gebruik van cookies te documenteren. 1 jaar Noodzake-lijke cookies
JSESSIONID LFR_SESSION_STATE_* Wordt gebruikt om de gebruiker te identificeren tijdens zijn/haar aanmelding zodat hij/zij niet bij elke klik hoeft in te loggen Sessie: wordt verwijderd wanneer de browser wordt afgesloten Noodzake-lijke cookies
GUEST_LANGUAGE_ID Slaat de weergegeven taal van de gebruiker op. Voor toekomstige bezoeken door de gebruiker aan de website behoeft hij/zij niet opnieuw de taal te kiezen 1 jaar Noodzake-lijke cookies
COOKIE_SUPPORT Slaat op of de gebruiker al dan niet cookies mag gebruiken 1 jaar Noodzake-lijke cookies

 

Overige cookies:

Onder deze categorie vallen de overige, niet strikt noodzakelijke cookies. Deze cookies maken het mogelijk om comfortabel over onze website te surfen, door bijvoorbeeld het automatisch invullen van formulieren en de taalkeuze.

 

Toestemmingsbehoeftige First Party Cookies op deze website

Deze website (https://charging.bmwgroup.com) gebruikt geen toestemmingsbehoeftige First Party Cookies.

 

Toestemmingsbehoeftige Third Party Cookies op deze website

Deze website (https://charging.bmwgroup.com) gebruikt geen toestemmingsbehoeftige Third Party Cookies.

 

Gebruik van cookies op https://charging.bmwgroup.com

Zoals de meeste websites die u bezoekt gebruikt ook ttps://charging.bmwgroup.com cookies om de gebruikerservaring zowel bij eenmalige als bij herhaaldelijke bezoeken van de website te verbeteren. Daardoor kunt u snel en eenvoudig tussen de pagina’s wisselen.

Cookies worden door onze website (First Party Cookies) gezet.

 

Cookies beheren en wissen

U kunt cookies ook blokkeren en wissen, door de instellingen van uw browser te veranderen. Om cookies te beheren maken de meeste browsers het u mogelijk alle cookies te accepteren of af te wijzen, en/of enkel bepaalde soorten cookies te accepteren. De methoden voor het beheer en het wissen van cookies vindt u in de in de browser geïntegreerde helpfunctie. 

Beperkt u het gebruik van cookies, dan kunt u niet gebruik maken van alle interactieve functies van onze website.

 

Verwerkt BMW ook persoonsgegevens?

Cookies kunnen gepaard gaan met het verzamelen van persoonsgegevens. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Welke regels zijn van toepassing op deze persoonsgegevens?

Op de persoonsgegevens die BMW verwerkt is tevens het privacybeleid van BMW van toepassing, zie https://m.bmw.nl/nl/footer/juridisch/info/privacy-beleid.html

 

Hoe lang worden deze persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard en de bewaartermijn verschilt per type cookie. Na afloop van deze termijn zullen de gegevens worden gewist.

 

Wijzigingen

BMW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houdt BMW beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen of verzoeken?

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacy- of cookieverklaring, dan kunt u deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0800-0992234 of (070) 41 47 510.

U heeft na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar bmwklantenservice@bmw.nl.

Schriftelijke verzoeken kunt u sturen naar BMW Klantenservice, postbus 5808, 2280 HV in Rijswijk.

 

Land:  
^ Naar boven
BMW AG 2020