JURIDISCHE OPMERKING.

BMW VERHEUGT ZICH OVER UW BEZOEK AAN DEZE WEBSITE EN UW INTERESSE IN ONZE PRODUCTEN.

GEGEVENSBESCHERMING.

Juridische informatie over gegevensbescherming

De hoge eisen die u stelt aan de kwaliteit van onze producten en diensten bepaalt hoe we omgaan met uw data. Ons doel is om de basis voor een vertrouwelijke zakelijke relatie te creëren en onderhouden met onze klanten en potentiële klanten. De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens is een van onze voornaamste aandachtspunten.

 

Wie is er verantwoordelijk voor gegevensverwerking?

Gegevensverwerking wordt gezamenlijk uitgevoerd door BMW Group Nederland (hierna: BMW NL) en Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80788, München, kantoorhoudende te München en ingeschreven in het commerciële register van de lokale rechtbank van München onder nummer HRB 42243 (hierna: BMW AG).

BMW NL voorziet de klant van bepaalde voertuig gerelateerde informatie- en assistentiediensten (hierna: diensten) onder de naam ‘BMW ConnectedDrive’ en ‘BMW Digital Charging Service’ (hierna: ‘ConnectedDrive contract’ en ‘DCS contract’) en is het contactpunt voor de klant voor operationele en contractuele zaken.

BMW AG is verantwoordelijk voor de technische levering van de diensten. Met het doel de diensten te leveren en de klant te ondersteunen in geval van problemen, worden gegevens van BMW NL naar BMW AG gestuurd.

 

Welke soort gegevens worden verwerkt en met welk doel?

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het aangaan van een contract of het leveren van diensten worden met de volgende redenen verwerkt:

 

A. Een contract aangaan  (Art. 6(1)(b) GDPR)

In relatie tot het aangaan van een contract worden de volgende categorieën gegevens verwerkt:

 • Contactgegevens (achternaam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.)
 • Accountgegevens (ConnectedDrive of myBMW login account, betaalmiddel, etc.)

 

De contractuele gegevens worden automatisch na 1 jaar na afloop van het contract verwijderd. Financiële transacties worden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving na 10 jaar verwijderd.

 

B. Naleving van de contractuele verplichting tot uitvoering van het ConnectedDrive contract  (Art. 6(1)(b) GDPR)

Voor het naleven van het ConnectedDrive contract en het DCS contract tussen u en BMW NL, biedt BMW AG verschillende diensten aan zoals de Intelligente eCall, Personal Assistant Service, Real Time Traffic Information, Teleservices en laaddiensten.

Zodat BMW AG en geselecteerde service providers de diensten kunnen verlenen wordt de volgende (indien nodig persoonlijke) informatie uit de auto verwerkt:

 • Voertuig statusdata (kilometerstand, accuspanning, deur- en kofferbakstatus, etc.)
 • Positie- en bewegingsdata (tijd, positie, snelheid, etc.)  
 • Voertuigonderhoud data (volgende onderhoud, olieniveau, remslijtage, etc.)
 • Dynamische verkeersinformatie (files, obstakels, verkeersborden, parkeerplaatsen, etc.)
 • Omgevingsinformatie (temperatuur, neerslag, etc.)
 • Gebruikersprofiel (ingesteld nieuws, e-mail, muziekproviders, etc.)
 • Sensorinformatie (radar, ultrasoon, bewegingen, spraak, etc.)

 

En additioneel, specifiek voor Digital Charging Services:

 • Straat, huisnummer, postcode, stad, land, geo-coördinaten van het laadpunt
 • Wallbox informatie, in het bijzonder serienummer, instellingen, configuratie van de RFID kaarten voor de autorisatie
 • Informatie over laadpunten en toegewezen voertuigen
 • Informatie over het stroomtarief (prijs, tarieftype)
 • Informatie over fotovoltaïsche installaties (locatie, grootte, piekrendementen, terugleververgoeding)
 • Voertuig laadmodus, geplande vertrektijden, laadinstellingen, vereiste energie
 • Laadhistoriekgegevens (laadcurven en gemeten waarden voor de weergave in het laadportaal)
 • Positie- en bewegingsgegevens (tijd, positie, snelheid, etc.)
 • Omgevingsinformatie van voertuig en laadlocatie (temperatuur, regen, etc.)

 

Een complete lijst en gedetailleerde omschrijving van de diensten en de daarvoor gebruikte data kan u vinden onder www.connecteddrive.de/dienste_details

Ondanks dat het niet nodig is om deze data aan te bieden om een ConnectedDrive contract aan te gaan, is BMW niet in staat u de diensten te leveren als deze data niet door u wordt aangeboden en niet verwerkt kan worden.

De verwerkte persoonsgegevens voor ConnectedDrive worden automatisch gewist na 4 weken, en voor DCS na 1 jaar, tenzij ze langer nodig zijn om een specifieke dienst te verlenen.

BMW Group Login

Om de ConnectedDrive en Digital Charging Service diensten volledig te kunnen gebruiken, moet u zich ook registreren op de ConnectedDrive portal. Bij het registreren ontvangt u een online klantaccount welke u toegang geeft tot additionele BMW Group portals.

Via het online klantaccount van de BMW Group login, krijgt u een universeel ID dat door alle applicaties herkend wordt. Applicaties gebruiken dit ID om toegang te krijgen tot de data die u in uw klantaccount hebt ingevuld voor gebruik in sommige diensten, zoals het u begroeten met uw naam.

Om deze dienst met de BMW Group login aan te bieden, stuurt BMW AG uw data naar de BMW Group onderneming die als aanbieder van de door u gebruikte diensten acteert. Opslag van de data in uw klantaccount wordt uitgevoerd door BMW AG en staat los van enige andere (ook potentieel identieke) persoonsgegevens die mogelijk voor BMW Group beschikbaar zijn.

 

C. Garanderen van productkwaliteit en ontwikkeling van nieuwe producten (Art. 6(1)(f) GDPR)

Naast het verlenen van diensten wordt de onder B. vermelde data ook verwerkt voor kwaliteitsborging van producten en diensten die door BMW Group geleverd worden en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten door BMW AG. Deze verwerking ondersteunt het legitieme belang van BMW AG om te voldoen aan de hoge standaard die onze klanten verwachten van bestaande producten en diensten en om in staat te zijn tegemoet te komen aan toekomstige wensen van onze klanten door het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Om de privacy van onze klanten te waarborgen worden de data alleen verwerkt in een vorm waarbij ze niet te herleiden zijn naar de klant en het voertuig.

 

D. Uitvoering van verkoop-, service- en administratieve processen van BMW AG, BMW NL en geautoriseerde dealers (Art. 6(1)(f) GDPR)

Om continu de klantervaring en samenwerking met BMW distributeurs te verbeteren, maken we evaluaties en rapporten gebaseerd op contractinformatie en delen we deze met de betreffende BMW distributeurs. Deze evaluaties worden overwegend gebruikt voor het nemen van geschikte maatregelen (bijvoorbeeld training voor verkooppersoneel) om het aanvraag- en verkoopproces te verbeteren. De bovengenoemde rapporten worden alleen in een geaggregeerde en geanonimiseerde vorm opgesteld; dit betekent dat de ontvangers van de rapporten over u persoonlijk geen conclusies kunnen trekken.

Sommige onder B. genoemde voertuigspecifieke data wordt verwerkt voor de levering van serviceprocessen (bijvoorbeeld reparaties, garantie, coulance) door BMW AG, BMW NL en geautoriseerde dealers. Deze verwerking is een legitiem belang van BMW om de best mogelijke serviceprocessen aan onze klanten te verlenen. Soms wordt data ook verwerkt op basis van wettelijke bepalingen (bijvoorbeeld reparatie- en onderhoudsinformatie door verplichtingen onder concurrentiewetgeving). Om de privacy van de klant te waarborgen worden technische data verwerkt in relatie tot een specifiek voertuig en zonder dat deze herleidbaar is tot de klant.

Voor dit doel worden de volgende datacategorieën gebruikt:

 • Algemene voertuigdata (voertuigtype, kleur, uitrusting, etc.)
 • Onderhoudsdata voertuig (volgende onderhoud, olieniveau, remslijtage, etc.)
 • Voertuig statusdata (kilometerstand, accuspanning, deur- en kofferbakstatus, etc.)

 

Aan het eind van de levenscyclus van het voertuig worden de technische voertuiggegevens verwijderd.

BMW NL is een onderneming binnen de BMW Group. Deels verwerken wij uw data om de administratie van de verschillende ondernemingen binnen BMW Group zo efficiënt en succesvol mogelijk te maken. Een van de gebieden die dit beïnvloedt, is de gezamenlijk group accounting in overeenstemming met de internationale accounting regelgeving voor ondernemingen (zoals de International Financial Reporting Standards (IFRS)).

 

E. Klantenservice (Art. 6(1)(a) GDPR)

BMW NL en BMW partners gebruiken uw persoonsgegevens voor communicatie over het afsluiten van contract (bijvoorbeeld het boeken van BMW ConnectedDrive diensten) of voor de afwikkeling van een verzoek van u (bijvoorbeeld vragen en klachten aan BMW Klantenservice). We nemen, afhankelijk van welke contactdata u heeft opgegeven, zonder speciale toestemming bijvoorbeeld schriftelijk, per telefoon, per berichtenservice, of per e-mail contact met u op over alle aspecten van het afsluiten van een contract of het verwerken van een verzoek.

 

F. Marketingcommunicatie en marktonderzoek op basis van toestemming (GDPR 6 (1) (a))

Indien u apart uw toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden zoals omschreven in de toestemmingsverklaring, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden en/of marktonderzoek, en waar van toepassing verstrekt worden aan derde partijen. Details vindt u in de respectievelijke toestemmingsverklaring, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

 

G. Naleven van wettelijke bepalingen waaraan de NSC of BMW is onderworpen (Art. 13(1)(c), Art. 6(1)(c) GDPR)

BMW NL verwerkt persoonsgegevens indien het de wettelijke verplichting heeft dit te doen. Dit kan het geval zijn als we contact met u moeten opnemen als voor uw auto een terugroepactie of herstelverzoek bestaat.

Verzamelde data wordt ook verwerkt als onderdeel van het beveiligen van de werking van IT-systemen. Beveiliging in deze context omvat, maar is niet beperkt tot, de volgende acties:

 • Back-up en herstel van gegevens verwerkt in IT-systemen
 • Logging en monitoring van transacties om de specifieke functionaliteit van IT-systemen te controleren
 • Detecteren en verdedigen tegen ongeoorloofde toegang tot persoonlijke gegevens
 • Incident- en probleembeheer voor het oplossen van problemen in IT-systemen.

 

Verzamelde gegevens worden ook verwerkt als onderdeel van intern compliancebeheer, waarbij we aspecten beoordelen zoals of u voldoende bent geadviseerd bij het sluiten van een overeenkomst en of dealers hebben voldaan aan alle wettelijke vereisten.

BMW is onderworpen aan een aantal aanvullende wettelijke verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, verwerken wij uw gegevens voor zover nodig en geven deze indien nodig door aan de bevoegde autoriteiten als onderdeel van de wettelijke rapportageverplichtingen.

 

H. Data-overdracht aan geselecteerde derde partijen

Op uw verzoek kunnen de data beschreven onder B. in elektronisch formaat overgedragen worden aan derde partijen. Dit dient andere doeleinden in de relatie tussen de derde partij en u, zoals gebruik-gerelateerde verzekering voor uw voertuig, of in geval van DCS diensten, specifieke energietarieven voor laadoptimalisatie van uw elektrische voertuig. Kijk voor meer details op https://www.bmw-connecteddrive.nl/app/index.html#/portal/cardata.

BMW verstrekt voor ConnectedDrive data zoals beschreven onder B. in geanonimiseerde vorm aan derde partijen voor gebruik in bijvoorbeeld mobiliteitsdiensten, kaarten en tools, in het bijzonder in relatie met hoog-automatisch, volledig automatisch en autonoom rijden. Voor Digital Charging Services data zoals beschreven onder B. aan geselecteerde derde partijen om bepaalde diensten aan te kunnen bieden:

 • Voor de vertaling van de adresgegevens naarGPS coördinaten en de vermelding / bestemming van de locaties in een Google-Maps™ kaart sturen wij uitsluitend straat, huisnummer, postcode en land naar Google Inc. De vertaling van adres in een GPS coördinaat is nodig voor de identificatie van de te beheren laadprocessen op de thuislocatie.
 • Om rekening te houden met weersvoorspellingen voor de productie van energie via zonnepanelen worden de GPS coördinaten van de locaties van de klanten naar BMW partners en/of naar door BMW AG aangewezen derden gestuurd.
 • Voor de weergave van de beschikbare energietarieven op de klantlocatie worden de gegevens van de locatie (straat, huisnummer, postcode en plaats) naar BMW partners en /of naar door BMW AG aangewezen derden gestuurd. Deze service is alleen beschikbaar in geselecteerde landen.

 

Hoe lang slaan we data op?

We slaan uw persoonsgegevens alleen op voor zolang dit nodig is voor het doeleinde. Indien data voor meerdere doelen wordt verwerkt, worden deze automatisch gewist of opgeslagen in een format waarin het niet  te herleiden is naar u, zodra het doel is bereikt.

 

Hoe wordt data beveiligd?

We beveiligen data met gebruik van de nieuwste technologie. De volgende veiligheidsmaatregelen worden bijvoorbeeld gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik of enige andere vorm van oneigenlijk gebruik:

 • Toegang tot persoonsgegevens is voorbehouden aan een gelimiteerd aantal geautoriseerde personen voor specifieke redenen
 • Verzamelde data wordt enkel in versleutelde vorm verstuurd
 • Gevoelige data wordt alleen in versleutelde vorm opgeslagen
 • De IT systemen die worden gebruikt voor het verwerken van de data zijn technisch geïsoleerd van andere systemen om oneigenlijke toegang, bijvoorbeeld door hacking, te voorkomen
 • Toegang tot deze IT systemen wordt continu bewaakt om misbruik in een vroeg stadium te signaleren en af te wenden

 

Met wie delen we uw data en hoe beschermen we deze?

BMW is een wereldwijd opererend bedrijf. Persoonsgegevens worden bij voorkeur verwerkt in de EU door BMW werknemers, nationale BMW vestigingen, geautoriseerde dealers en service providers die door ons zijn ingeschakeld.

Indien data in landen buiten de EU verwerkt worden, garandeert BMW middels standaard EU contracten inclusief passende technische en organisatorische maatregelen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt volgens Europese privacy wet-en regelgeving. Neem indien u vragen heeft over de data uitwisseling naar landen buiten de EU a.u.b. contact met ons op via de communicatiekanalen zoals onderstaand vermeld.   

Sommige landen buiten de EU, zoals Canada en Zwitserland, zijn door de EU al officieel aangemerkt als landen die een adequaat, vergelijkbaar niveau van databescherming bieden. Als gevolg hiervan zijn er voor datauitwisselingen met deze landen geen specifieke autorisaties of overeenkomsten nodig.

 

Hoe kan u uw privacy instellingen bekijken en wijzigen?

U kunt uw privacy informatie altijd inzien en wijzigen in de ConnectedDrive portal: www.bmw-connecteddrive.nl/privacysettings. Deze wijzigen worden automatisch gesynchroniseerd met uw auto. Afhankelijk van het voertuigmodel heeft u ook een privacy menu in uw voertuig waar u  deze instellingen kunt wijzigen.

 

Contactgegevens, uw recht als betrokkene en uw recht een klacht in te dienen bij een toezichthouder.

Bij vragen over het gebruik van uw persoonlijke data, kunt u contact opnemen met BMW Klantenservice via e-mail (bmwklantenservice@bmw.nl) of per telefoon (0800-0992234, ma-vr van 8:00 tot 22:00 en za-zo van 10:00 – 22:00)

Indien dataverwerking gebaseerd is op uw toestemming, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken voor toekomstige verwerking. Neem hiervoor a.u.b. contact op met BMW Klantenservice via e-mailadres bmwklantenservice@bmw.nl of per telefoon op 0800-0992234 (maandag tot vrijdag 8:00 – 22:00 en zaterdag en zondag van 10:00 – 22:00).

Daarnaast kunt u zich rechtstreeks wenden tot de functionaris gegevensbescherming van BMW Nederland die belast is met bescherming van persoonlijke gegevens:

Data Privacy Protection Officer

BMW Group Nederland

Einsteinlaan 5

2289 CC Rijswijk

bmwklantenservice@bmw.nl

Als persoon waarvan uw gegevens worden verwerkt, heeft,  u bepaalde rechten doen gelden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en in overeenstemming met andere toepasselijke bepalingen inzake privacy. Het volgende gedeelte bevat uitleg over uw rechten als gegevenssubject in overeenstemming met de GDPR.

 

Rechten als betrokkene

In overeenstemming met de GDPR heeft u als betrokkene de volgende rechten in relatie tot BMW:

 

Recht op inzage door de betrokkene (GDPR Art. 15): u kunt op elk moment informatie opvragen over de data die we over u hebben. Deze informatie omvat de data categorieën die door ons verwerkt worden, de doelen waarvoor we deze verwerken, de bron van de data indien we deze niet direct van u hebben ontvangen en, waar van toepassing, de ontvangers naar wie we de data hebben verstuurd. U kunt van ons zonder kosten een kopie van uw data die onderdeel is van het contract ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra exemplaren, behouden we ons het recht voor om deze in rekening te brengen.       

U kunt op elk moment de bij BMW zoals onder B. beschreven opgeslagen data inzien in de BMW ConnectedDrive portal via https://www.bmw-connecteddrive.nl/app/index.html#/portal/cardata. In de portal kunt u ook uw recht op dataportabiliteit uitoefenen.

 

Recht op rectificatie (GDPR Art. 16): U kunt ons vragen om uw gegevens te rectificeren. We zullen passende maatregelen nemen om op basis van de meest recente informatie die voor ons beschikbaar is, de juistheid, volledigheid, tijdigheid en relevantie van de gegevens die we met betrekking tot u hebben te behouden en te blijven verwerken.

 

Recht op wissing (GDPR Art. 17): U kunt vragen uw gegevens te wissen als daarvoor wettelijke vereisten bestaan. In overeenstemming met artikel 17 van de GDPR zou dit het geval kunnen zijn als:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt;
 • u uw toestemming intrekt waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere wettelijke grond is voor de verwerking;
 • u bezwaar hebt tegen de verwerking van uw gegevens en er geen doorslaggevende legitieme redenen voor de verwerking zijn, of u bezwaar hebt tegen gegevensverwerking voor direct marketingdoeleinden;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.

 

als een dergelijke verwerking niet nodig is

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die vereist dat wij uw gegevens verwerken;
 • om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen;
 • om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 

Recht op verwerkingsbeperking (GDPR Art. 18): U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens door ons aanvragen als

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt;
 • we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims;
 • u tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt in afwachting van de verificatie of onze legitieme reden de uwe overschrijdt.

 

Recht op dataportabiliteit (GDPR Art. 20): uw gegevens moeten, indien technisch mogelijk, op uw verzoek aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  worden doorgegeven. Dit recht is alleen beschikbaar voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming is gebaseerd of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ook vragen dat we de gegevens rechtstreeks overbrengen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke die u opgeeft.

 

Recht van verzet (GDPR Art. 21): U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking van gegevens betrekking heeft op uw toestemming of onze legitieme belangen of die van een derde partij. We zullen in een dergelijk geval de verwerking van uw gegevens staken. Dit laatste is niet van toepassing als we overtuigende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen overstijgen of als we uw gegevens nodig hebben voor het opstellen, de uitoefening of verdediging van juridische claims.

 

Periode om te voldoen aan de rechten als betrokkene

We proberen altijd om binnen 30 dagen aan alle verzoeken te voldoen. De periode kan verlengd worden om redenen die te maken hebben met het specifieke recht van de betrokkene of de complexiteit van het verzoek.

 

Informatiebeperking voor de vervulling van rechten als betrokkene

In bepaalde situaties kunnen we u vanwege juridische vereisten mogelijk geen informatie over uw gegevens verstrekken. Als we in een dergelijk geval een verzoek om informatie moeten weigeren, zullen we u onmiddellijk op de hoogte brengen van de redenen voor de weigering.

 

Klachten bij toezichthoudende autoriteiten

BMW AG neemt uw rechten en zorgen zeer serieus. Als u van mening bent dat we uw klacht of bezorgdheid niet naar behoren hebben behandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de van toepassing zijnde autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

AUTEURSRECHTEN.

© Auteursrechten BMW AG, München (Deutschland). Alle rechten voorbehouden. Teksten, beelden, grafische gegevens, geluid, animatie en video's evenals de compilatie ervan op de website van BMW Group zijn beschermd door auteursrecht en andere eigendomsrechten.

De inhoud van deze webpagina mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid of uitgewisseld en mag niet toegankelijk worden gemaakt voor derden. We vestigen uw aandacht op het feit dat afbeeldingen op de webpagina's gedeeltelijk onderworpen zijn aan de auteursrechten van derden.

HANDELSMERKEN.

Tenzij anders aangegeven, zijn alle handelsmerken op deze website beschermd door het merkenrecht ten gunste van BMW AG. Dit is met name van toepassing op labels, typeaanduidingen, logo's en emblemen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID.

Deze website is met de grootst mogelijke zorg gemaakt. We kunnen echter geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en nauwkeurigheid van de daarin vervatte informatie. Iedere aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, wordt uitgesloten voor zover deze niet is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid.

Waar in deze website wordt verwezen naar andere websites die worden beheerd door derden, aanvaardt BMW AG, BMW Nederland en andere ondernemingen van de BMW Group, geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan.

Land:  
^ Naar boven
BMW AG 2020